Dvouletá katolická střední škola
a mateřská škola
je zařazena v síti škol MŠMT,
jejímž zřizovatelem je Arcibiskupství pražské.

Obory vzdělávání:

Pečovatelské služby 75-41-J/ 01

Obor je určen pro absolventy ZŠ , ZŠ praktické a žáky, kteří neuspěli na jiné SŠ.

Forma studia: denní.
Délka studia: 2 roky.

Praktická škola dvouletá 78-62-C/ 02

Obor je určen pro absolventy ZŠ, ZŠ praktické, ZŠ speciální a pro žáky s neukončenou ZŠ.

Forma studia: denní.
Délka studia: 2 roky.

Každý student může získát během studia následujíci osvědčení:

PRACOVNÍK V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
VÝPOMOC PŘI PŘÍPRAVĚ POKRMŮ

Naši absolventi získávají uplatnění ve zdravotnictví, v  sociálních  službách, pracují v kuchyních a školních jídelnách. Samozřejmě mohou jít studovat dál na jinou školu. Škola pořádá každoročně týdenní turistický kurz, zajímavé výlety, exkurze a mnoho jiných zajímavých akcí.

Jedna z našich studentek napsala o škole: „Líbí se mi, že to není stejná škola jako ostatní." Přijďte se podívat a posoudíte sami.

Součástí školy je Mateřská škola.

Novinky

Přejeme všem zaměstnancům, žákům a jejich rodinám vše dobré v nastávajícím roce 2021. Vedení školy
Na základě rozhodnutí Vlády ČR bude pro žáky v oboru Praktická škola dvouletá obnovena výuka od středy 18.11.2020. Těšíme se proto na Vás ve středu 18.11.2020 v 8.00 hodin ve škole.   O případných dalších změnách Vás budeme včas informovat. Stále platí ve škole zpřísněná hygienická pravidla a zákaz vstupu do školy s příznaky virového onemocnění.
Na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112 není možná fyzická přítomnost žáků speciálních oborů ve škole. Obor Praktická škola přechází od pondělí 2.11.2020 na distanční formu výuky. O případných změnách Vás budeme informovat. S pozdravem Mgr. Libuše Kubíčková
NAHORU