Aktuality střední školy:

Ve čtvrtek 27.4.2023 od 9,00 hodin  se koná v budově školy  první kolo přijímacího řízení pro oba obory vzdělávání.
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, který každý rok pořádá naše škola, byl minulý týden úspěšně skončen. Všem čerstvým absolventům gratulujeme! Další běh kurzu bude otevřen na podzim 2023.
Předškoláčci z naší mateřské školy v rámci pravidelné spolupráce navštívili seniory v Senior centru Clementas, aby jim zpestřili dopoledne, zazpívali a zarecitovali.
I naši žáci se zapojili do tříkrálové sbírky Farní charity Kolín, aby pomohli vykoledovat prostředky na pomoc potřebným v našem okolí. Velkou podporou jim byli králové a královničky z naší mateřské školky. Kéž Bůh žehná v celém tomto roce nejen „našemu domu“, ale také všem našim přátelům a příznivcům!
NAHORU