Aktuality střední školy:

Dne 19. 10. 2021 v 15:00 zahájíme akreditovaný kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách.  
Dne 1. září 2021 proběhne slavnostní zahájení školního roku za účasti zástupce zřizovatele naší školy Mons. ThDr. Jana Balíka, který bude ve škole sloužit slavnostní mši a promluví se studenty a zaměstnanci školy. Program prvního dne bude přibližne do 10.30 hodin. Na všechny studenty se již těšíme.
Dle nařízení Vlády ČR  proběhne preventivní screeningové testování žáků SŠ (Covid – 19) v těchto dnech: 1. září 2021 6. září 2021 9. září 2021 Testování proběhne stejně, jako na konci minulého roku a to při vstupu do školy u šatny v přízemí školy. Testování nepodstupují žáci, kteří splní alespoň jednu z následujících podmínek: jsou
Dobrý den, přejeme všem dětem, studentů a jejich rodinám úspěšný školní rok 2021/ 2022. Vedení školy.
NAHORU