Aktuality střední školy:

I tento rok jsme se zapojili do akce Ukliďme svět. Žáci obou oborů nasbírali téměř 100 kg odpadu v okolí Kmochova ostrova. Děkujeme!
Od října 2022 bude v naší škole probíhat kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách pro veřejnost. Kurz je určen všem dospělým absolventům ZŠ či SŠ, kteří mají zájem zvýšit svoji kvalifikaci. Více info zde.
Srdečně se těšíme na všechny žáky ve čtvrtek 1. září 2022 v 8.00 ve škole.
V munilém týdnu proběhly závěrečné zkoušky obou oborů střední školy, které úspěšně složilo devět absolventů. Přejeme jim Boží Požehnání na dalších cestách a všem našim žákům pěkné prázdniny!
NAHORU