Aktuality střední školy:

Závěrečné zkoušky 2023
Ve dnech 12. 6. – 20. 6. probíhají v naší škole závěrečné zkoušky druhých ročníků. Všem zkoušeným přejeme mnoho štěstí a bdělého ducha.
Ve čtvrtek 27.4.2023 od 9,00 hodin  se koná v budově školy  první kolo přijímacího řízení pro oba obory vzdělávání.
Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, který každý rok pořádá naše škola, byl minulý týden úspěšně skončen. Všem čerstvým absolventům gratulujeme! Další běh kurzu bude otevřen na podzim 2023.
Předškoláčci z naší mateřské školy v rámci pravidelné spolupráce navštívili seniory v Senior centru Clementas, aby jim zpestřili dopoledne, zazpívali a zarecitovali.
NAHORU