Projekty

Právě probíhá v MŠ projekt EU: Projekt ŠABLONY III. pro MŠ Název projektu: Šablony III. pro MŠ v DKŠ
Název projektu:  Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862 Financování projektu: Celkový rozpočet projektu: 495 192,00 Kč z toho z prostředků EU: 470 432,40 Kč   Podpořené aktivity: Zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol a školských poradenských zařízení Tandemová výuka SŠ / VOŠ Personální podpora – Školní kariérový poradce    
Právě probíhají ve škole dva projekty EU: Projekt ŠABLONY II. pro MŠ Název projektu: Šablony II. pro MŠ – DKŠ Reg. číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0015507 Celková výše dotace: 371 000,- Kč Období čerpání dotace: 01.09.2019 – 31.8.2021 Projekt ŠABLONY II. pro SŠ Název projektu:DKSŠ II. Reg. číslo projektu:CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016524 Celková výše dotace: 368 000,- Kč Období čerpání
NAHORU