Oznámení

Výsledky přijímacího řízení
Ve čtvrtek 28.4.2022 od 9,00 hodin  se koná v budově školy  první kolo přijímacího řízení pro oba obory vzdělávání.
Stále ještě je možné podat přihlášku do prvního ročníku střední školy

Aktuality

Od října 2022 bude v naší škole probíhat kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách pro veřejnost. Kurz je určen všem dospělým absolventům ZŠ či SŠ, kteří mají zájem zvýšit svoji kvalifikaci. Více info zde.
Srdečně se těšíme na všechny žáky ve čtvrtek 1. září 2022 v 8.00 ve škole.
V munilém týdnu proběhly závěrečné zkoušky obou oborů střední školy, které úspěšně složilo devět absolventů. Přejeme jim Boží Požehnání na dalších cestách a všem našim žákům pěkné prázdniny!
MŠ v Clementas
Naše střední a mateřská škola navázala spolupráci s organizací Mezi Námi, která podporuje setkávání lidí všech generací. Děti z mateřské školy s doprovodem studentů pečovatelství připravily pásmo písniček a básní pro seniory v centru Clementas v Kolíně. Děti seniorům také předaly vlastnoručně vyrobené dárečky. Setkání bylo pro všechny velmi příjemné, rádi v něm budeme pokračovat.
Do roku 2022 vstoupila naše škola s výročím 30 let své existence. Při té příležitosti proběhl v budově školy slavnostní den s bohatým duchovním i kulturním programem. Mezi významnými hosty jsme přivítali pana biskupa Malého, zástupce města Kolína a i zakládající osobnosti a bývalé žáky i kolegy. Všem, kteří nás přišli podpořit děkujeme a doufáme
NAHORU