Oznámení

Výsledky přijímacího řízení
Ve čtvrtek 28.4.2022 od 9,00 hodin  se koná v budově školy  první kolo přijímacího řízení pro oba obory vzdělávání.
Stále ještě je možné podat přihlášku do prvního ročníku střední školy

Aktuality

V munilém týdnu proběhly závěrečné zkoušky obou oborů střední školy, které úspěšně složilo devět absolventů. Přejeme jim Boží Požehnání na dalších cestách a všem našim žákům pěkné prázdniny!
MŠ v Clementas
Naše střední a mateřská škola navázala spolupráci s organizací Mezi Námi, která podporuje setkávání lidí všech generací. Děti z mateřské školy s doprovodem studentů pečovatelství připravily pásmo písniček a básní pro seniory v centru Clementas v Kolíně. Děti seniorům také předaly vlastnoručně vyrobené dárečky. Setkání bylo pro všechny velmi příjemné, rádi v něm budeme pokračovat.
Do roku 2022 vstoupila naše škola s výročím 30 let své existence. Při té příležitosti proběhl v budově školy slavnostní den s bohatým duchovním i kulturním programem. Mezi významnými hosty jsme přivítali pana biskupa Malého, zástupce města Kolína a i zakládající osobnosti a bývalé žáky i kolegy. Všem, kteří nás přišli podpořit děkujeme a doufáme
Studenti DKSŠ oboru Pečovatelské služby zachyceni objektivem reportéra při plnění své praxe v domově pro seniory Clementas v článku Studenti pomáhají seniorům. Získávají tak zkušenosti pro budoucí práci.
Žáci naší školy vystoupili v rámci akce Den Země na kolínském Karlově náměstí s básní Chvála stvoření, která je připisována sv. Františkovi a s písněmi Krásný je vzduch a Kolik je na světě…Na záznam vystoupení se můžete podívat zde.
NAHORU