Oznámení

Výsledky přijímacího řízení
Ve čtvrtek 28.4.2022 od 9,00 hodin  se koná v budově školy  první kolo přijímacího řízení pro oba obory vzdělávání.
Stále ještě je možné podat přihlášku do prvního ročníku střední školy

Aktuality

14 září 2022

Od října 2022 bude v naší škole probíhat kvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách pro veřejnost. Kurz je určen všem dospělým absolventům ZŠ či SŠ, kteří mají zájem zvýšit svoji kvalifikaci. Více info zde.

No image available
8 září 2022

Tradičních čtrnáct zastavení popisuje tyto pašijové události:

  1. zastavení – Pán Ježíš odsouzen k smrti
  2. zastavení – Pán Ježíš přijímá kříž
  3. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem poprvé*
  4. zastavení – Pán Ježíš potkává svou Matku*
  5. zastavení – Šimon Kyrenský pomáhá Pánu Ježíši nést kříž
  6. zastavení – Veronika podává Pánu Ježíši roušku*
  7. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem podruhé*
  8. zastavení – Pán Ježíš napomíná plačící ženy
  9. zastavení – Pán Ježíš padá pod křížem potřetí*
  10. zastavení – Pán Ježíš zbaven roucha
  11. zastavení – Pán Ježíš přibit na kříž
  12. zastavení – Pán Ježíš umírá na kříži
  13. zastavení – Tělo Pána Ježíše sňato z kříže
  14. zastavení – Tělo Pána Ježíše uloženo do hrobu
No image available

Srdečně se těšíme na všechny žáky ve čtvrtek 1. září 2022 v 8.00 ve škole.

1 července 2022

V munilém týdnu proběhly závěrečné zkoušky obou oborů střední školy, které úspěšně složilo devět absolventů. Přejeme jim Boží Požehnání na dalších cestách a všem našim žákům pěkné prázdniny!

15 června 2022

Naše střední a mateřská škola navázala spolupráci s organizací Mezi Námi, která podporuje setkávání lidí všech generací. Děti z mateřské školy s doprovodem studentů pečovatelství připravily pásmo písniček a básní pro seniory v centru Clementas v Kolíně. Děti seniorům také předaly vlastnoručně vyrobené dárečky. Setkání bylo pro všechny velmi příjemné, rádi v něm budeme pokračovat.

No image available
23 května 2022

Do roku 2022 vstoupila naše škola s výročím 30 let své existence. Při té příležitosti proběhl v budově školy slavnostní den s bohatým duchovním i kulturním programem. Mezi významnými hosty jsme přivítali pana biskupa Malého, zástupce města Kolína a i zakládající osobnosti a bývalé žáky i kolegy. Všem, kteří nás přišli podpořit děkujeme a doufáme v Boží požehnání do dalsích let naší existence.

NAHORU